Gdzie rolnicy mogą szukać dofinansowania? Programy proekologiczne
Przewiń do artykułu
Menu

Korzyści z programów prośrodowiskowych mogą czerpać nie tylko osoby prywatne i firmy, ale i rolnicy, którzy dzięki nim mają szansę n.p. pozbyć się niebezpiecznego azbestu lub znacznie obniżyć rachunki za prąd poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej. Rolnicy naprawdę sporo zyskują dzięki fotowoltaice, ale muszą oni liczyć się z dużym wkładem początkowym. Czy mają szansę na dofinansowanie modułów i innych ekologicznych przedsięwzięć?

Na to pytanie odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska. Przypomina on, że funkcjonuje kilka programów, z których mogą skorzystać rolnicy w celu dofinansowania m. in. montażu instalacji fotowoltaicznej. Niektóre z nich są bezpośrednio przeznaczone dla rolników, a z innych mogą oni skorzystać pośrednio.


Agroenergia

Podstawowym programem skierowanym dla rolników jest finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agroenergia. Celem programu jest nie tylko zwiększenie produkcji energii słonecznej w rolnictwie, a ogólnej produkcji energii odnawialnej. Tak więc poza instalacją fotowoltaiczną w ramach programu można otrzymać dofinansowanie elektrowni wiatrowej czy pompy ciepła. Urządzenia te mają służyć zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych, a moc zainstalowana powinna mieścić się w przedziale 10 kW - 50 kW. Dodatkowo w ramach programu możliwe jest dofinansowanie magazynu energii.

Nabór do 2 edycji programu ruszył 20 lipca.

Program został podzielony na dwie części. Część pierwsza dotyczy dofinansowania mikroinstalacji oraz pomp ciepła do 50kW oraz magazynów energii. Jej beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które do 28 lipca mogły składać wnioski o udostępnienie środków dla beneficjentów końcowych (rolników). Rolnicy z kolei będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w późniejszym terminie w tych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do których należą.

Druga część dofinansowuje biogazownie rolnicze oraz małe elektrownie wodne o mocy do 500 kW. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej. Nabór zaplanowano w terminie od 20.07.2021 r. do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania środków.

Więcej o programie przeczytasz na stronie NFOŚiGW.


Program finansowania walki z azbestem

NFOŚiGW dofinansowuje także usuwanie wyrobów zawierających azbest. Na działania prowadzone w latach 2019-2023 przeznaczono 100 mln zł. Beneficjentem programu są gminy, związki międzygminne i powiaty, które starają się o fundusze w imieniu obiektów budowlanych na jej terenie. Właściciele tych obiektów powinni więc kierować się do swoich gmin aby uzyskać dofinansowanie.


Regeneracja środowiska gleb

Innym programem prowadzonym przez NFOŚiGW jest regeneracja gleb poprzez wapnowanie, którego obsługą zajmują się fundusze wojewódzkie oraz Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Beneficjentem są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Kwota dotacji przedsięwzięcia wynosi do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, do 200 zł/t dla gospodarstw o powierzchni 25 -50 ha użytków rolnych oraz do 100 zł/t dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50-75 ha użytków rolnych.

Budżet programu wynosi 300 mln zł i jest przewidziany na lata 2019-2023.


Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach, gdyż niewłaściwe ocieplenie oraz ogrzewanie jest obecnie największą przyczyną emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.


 

Przeczytaj także: Czyste Powietrze 2.0 - jest szybciej i łatwiej

 


Retencja na obszarach wiejskich

„Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” to program, do którego nabór prowadzony przez NFOŚiGW potrwa jeszcze do 17 grudnia 2021 roku. Budżet programu wynosi 50 mln zł, a jego celem jest finansowanie zadań związanych z retencją wsi. Program jest zgodny ze „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” i wpływa na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

O dotacje w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


Ulga inwestycyjna

Resort przypomina, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). MKiŚ wyjaśnia, że ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 proc. udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ważne - jak podkreślił wiceminister Zyska, jednym z warunków uzyskania przez rolników ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, że chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, rolnicy nie mogą jednocześnie korzystać z innych programów rządowych.


Źródła:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl