XV Forum Nowej Gospodarki - zaproszenie
Przewiń do artykułu
Menu

Zapraszamy na udział w cyklu webinariów organizowanych online w ramach XV Forum Nowej Gospodarki przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum! Wydarzenie rozpoczyna się 29 października 2020 roku i wszystkie spotkania odbędą się zdalniena platformie ZOOM. Wydarzenie objęliśmy patronatem medialnym.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się ONLINE w okresie październik – listopad 2020 r. Przed nami 4 warsztaty i debata ekspercka na temat Zielonego Ładu i Energetyki w Województwie Śląskim.


Harmonogram sesji

  • Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska 29 października 2020, godz. 10:00
  • Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce 5 listopada 2020, godz. 10:00
  • Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku 12 listopada 2020, godz. 10:00
  • Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku 19 listopada 2020, godz. 10:00
  • Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim 27 listopada 2020, godz. 10:00

Temat XV edycji Forum

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu w Województwie Śląskim będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska w ujęciu energetyki.

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście, przed województwem śląskim, stoją ogromne wyzwania.

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji w zakresie zmian w ekosystemie innowacji i nowego zdefiniowania jej filarów. Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 listopada 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinarów (planowanych w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020) poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania).

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Przygotowania do wydarzenia prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aby wziąć udział, wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

ZAPRASZAMY!

 

Grafika:

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl