Prosument to podmiot (w tym także osoba fizyczna), który wytwarza energię w mikroinstalacji i zużywa ją głównie na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci, przy czym ta sprzedaż nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej, ani nie stanowi głównego źródła dochodu.
Aby zostać prosumentem należy zainstalować i uruchomić u siebie mikroinstalację pozwalającą na wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem (tzw. mikrokogeneracja). Instalacje prosumenckie umożliwiają skorzystanie z dotacji udzielanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informacje na temat możliwości finansowania mikroinstalacji
wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Planergia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-568, ul. Ligocka 103 w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) o ochronie danych osobowych.
Planergia Sp.z o. o. tel. 32 727 51 91
ul. Ligocka 103, bud 1c kom. 503 446 916
40-568 Katowice finanse@planergia.pl