Podgląd

Moja strefa opinii

Obecnie, informacje w serwisie są filtrowane, zgodnie z wybranym przez Ciebie profilem.

Planergia Informacje to informacyjna część serwisu
w której zamieszczamy artykuły, raporty i analizy, porady, kompleksowy poradnik budownictwa energooszczędnego (Postaw (na) Eko-dom), Strefę opinii – autorskie materiały firm, uczelni, instytucji i ekspertów branżowych. więcej...
Planergia Technologie to miejsce, gdzie firmy technologiczne, wykonawcze czy biura architektoniczne mogą zamieszczać swoje oferty i w ten sposób docierać do osób podejmujących inwestycje. więcej...
Planergia Finanse to zespół doświadczonych konsultantów i analityków, którzy współtworząc Grupę Doradczą Altima Sp. z o.o. uczestniczyli w realizacji około 450 projektów o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Dla klientów pozyskaliśmy ponad 600 mln zł. więcej...
Zaloguj się

8

Ofert
dostawców technologii

66

Zapytań

53

Źródeł finansowania

19 październik 2014

Kocioł za kocioł i nie tylko

Autobusy o napędzie hybrydowym obsługują dwie linie w mieście: 1 i 64. Są to obecnie najnowocześniejsze linie autobusowe na Śląsku. Autobusy o napędzie hybrydowym obsługują dwie linie w mieście: 1 i 64. Są to obecnie najnowocześniejsze linie autobusowe na Śląsku.

Dzięki Programowi Ograniczenia Niskiej Emisji w latach 2006-2008 zmodernizowano 600 obiektów na terenie całej gminy Tarnowskie Góry. Stały się one proekologiczne dzięki m.in. wymianie starych kotłów węglowych, na nowe, zasilane eko-groszkiem lub gazem ziemnym. Niektóre z nich otrzymały kolektory słoneczne.

 

niskoemisyjna
W gminie wiele się dzieje jeżeli chodzi o szeroko rozumianą ochronę środowiska naturalnego. Z jednej strony jest to systematyczna edukacja ekologiczna mieszkańców, z drugiej realizacja konkretnych projektów.


Z pomocą mieszkańcom


Specyfiką gminy jest to, że na jej terenie duża część mieszkańców posiada własne domy, wyposażone w indywidualne instalacje grzewcze. To właśnie te budynki znalazły się na celowniku władz samorządowych, kiedy w 2006 roku Tarnowskie Góry przystępowały do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.


Na „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry” udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ponad 6 mln złotych.


W pierwszym etapie (2006 rok), dzięki dotacji w wysokości 70 proc. kosztów, zmodernizowano 50 budynków jednorodzinnych. Wymieniono w nich stare kotły węglowe na nowe, ekologiczne na tzw. eko-groszek. Osiemnaście budynków zostało dodatkowo „wzmocnionych” kolektorami słonecznymi.


Drugi rok realizacji programu, zamknął się wymianą starych kotłów węglowych w 250 domach. Po raz pierwszy do kotłów na eko-groszek dołączyły ekologiczne kotły gazowe (18 sztuk) oraz jedna pompa ciepła. Zamontowano również więcej układów solarnych (66 sztuk).


Trzeci etap programu, to 300 budynków jednorodzinnych, które dzięki wymianie starych, nieefektywnych kotłów węglowych, przestały być źródłem zanieczyszczenia powietrza. Nowe kotły gazowe zamontowano w 36 domach, a kolektory słoneczne na 88 budynkach jednorodzinnych.


Środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach na ograniczenie niskiej emisji w gminie, pozwoliły na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego gazów i toksycznych pyłów (ok. 2147 Mg CO2/rok, 50 Mg pyłów/rok).


Nie sposób tutaj także nie wspomnieć, o poważnym wsparciu działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji ze strony miejskiego transportu.

 

TG foto 2

Także miejski transport wspiera działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. Po mieście jeżdżą 43 nowe autobusy marki MAN spełniające normę emisji spalin Euro 5 oraz 4 autobusy marki VOLVO o napędzie hybrydowym.


Dzięki zakupom nowoczesnych pojazdów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu (przewoźnik obsługujący m.in. Tarnowskie Góry), po mieście jeżdżą 43 nowe autobusy marki MAN spełniające normę emisji spalin Euro 5 oraz 4 autobusy marki VOLVO o napędzie hybrydowym.


Hybryda to połączenie tradycyjnego napędu autobusu silnikiem diesla z napędem elektrycznym. Autobus wytwarza energię elektryczną podczas hamowania i magazynuje ją w bateriach litowych, z których czerpie prąd do napędu silnika elektrycznego.


Obecnie pojazdy te obsługują dwie linie w Tarnowskich Górach: 1 i 64, dzięki czemu są to najnowocześniejsze linie autobusowe na Śląsku.

 

 


Od teorii do praktyki


Jak łatwo wyliczyć, w ciągu tylko trzech lat dzięki programowi zwalczania niskiej emisji, usunięto 600 starych nieefektywnych i nieekologicznych kotłów. Nowe urządzenia grzewcze cechują się wysoką sprawnością energetyczną oraz obniżoną emisją zanieczyszczeń.


Oprócz modernizacji systemów grzewczych realizowano w gminie szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Informowanie poprzez plakaty, spotkania, wykłady specjalistów z dziedziny ochrony środowiska o negatywnych skutkach np. spalania złej jakości węgla czy odpadów komunalnych przyniosło, i nadal przynosi, pożądane efekty.


W ramach Programu Edukacji Ekologicznej, Tarnowskie Góry włączyły się w kampanię pod hasłem: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, którą prowadzi Fundacja Arka. Ma ona na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w paleniskach domowych.

 

Inną akcją, która z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników jest „Święto drzewa", w ramach którego mieszkańcy w zamian za przyniesioną makulaturę (by m.in. nie trafiała do domowych pieców) otrzymują sadzonki drzew i krzewów - średnio na akcję jest to ponad 200 sadzonek.

 

TG foto 1

W ramach „Święto drzewa" mieszkańcy w zamian za przyniesioną makulaturę (by m.in. nie trafiała do domowych pieców) otrzymują sadzonki drzew i krzewów - średnio na akcję jest to ponad 200 sadzonek.

 

Dodatkowo drewno pochodzące z wycinki z miejskich terenów przekazywane jest podopiecznym tarnogórskiego MOPS-u, co ma przeciwdziałać ewentualnemu spalaniu odpadów przez mniej zamożnych mieszkańców miasta.

 

Te oraz inne okazjonalne akcje edukacyjne, mają na celu m.in. uświadamianie mieszkańcom gminy jakie negatywne skutki dla natury niesie spalanie odpadów w domowych piecach.


Wskazują także drogi wyjścia, poprzez pokazanie korzyści płynących z podłączenia się do scentralizowanych źródeł ciepła, wymianę starych kotłów czy termomodernizację budynków.

 

Po indywidualnych - publiczne


Oprócz likwidacji starych kotłów w budynkach indywidualnych, gmina realizuje też działania w obiektach publicznych. Sukcesywnie termomodernizowane są budynki gminne (szkoły, przedszkola, obiekty sportowe) poprzez docieplenia ścian, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej lub podłączanie do sieci ciepłowniczej

 

Wszystko wskazuje na to, że do już zmodernizowanych budynków dołączą następne. Gmina Tarnowskie Góry właśnie otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85 proc. dofinansowania na realizację projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.


Pod koniec czerwca br. powołany został przez burmistrza Zespół ds. Realizacji Projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry". Zespół opracuje listę projektów planowanych do realizacji, które przyczynią się do dalszego zmniejszenia zjawiska niskiej emisji.


Co zawiera Plan gospodarki niskoemisyjnej? To m.in. harmonogram działań przewidzianych do realizacji w okresie najbliższych 3-4 lat. Korzyści dla gminy z realizacji Planu to przede wszystkim czystsze powietrze, oszczędności w zużyciu energii oraz dostęp do nowych technologii.

 

Plan to również możliwość skorzystania ze środków UE na działania z zakresu termomodernizacji budynków czy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Z kolei przyjęcie Planu składa się na postrzeganie Tarnowskich Gór jako gminy niskoemisyjnej.

 

Zobacz jak z problemem niskiej emisji radzą sobie w Wodzisławiu Śląskim, Kościerzynie i innych gminach.

 

Wincenty Bryński

 

Poprzedni temat : Modernizuj instalację grzewczą. Zaoszczędzisz Następny temat : Jak ogrzewać dom energooszczędny?
Najpopularniejsze w tej kategorii

  Spółdzielnie energetyczne i ich szanse w Polsce

  Spółdzielnie energetyczne, czyli łączenie rozmaitych instalacji wykorzystujących OZE, jest bardzo popularne w Niemczech, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii czy USA. W Polsce nie ma możliwości rozwoju tego typu stowarzyszeń.

  Add a comment

  Mata grzewcza alternatywą dla węgla

  Ostatnio na polskim rynku pojawił się produkt, który może zrewolucjonizować ogrzewanie domów. Maty grzewcze, przez możliwości zastosowania w różnych miejscach i ekonomiczny pobór energii, mogą wkrótce stać się bardzo popularne.

  Add a comment

  Jak ogrzewać mieszkanie i nie pójść z torbami?

  Ogrzanie dwupokojowego mieszkania o powierzchni 50 m kw. w nowym budownictwie rocznie nie powinno kosztować więcej niż 1000 zł. Utrzymanie ciepła w mieszkaniu 30-letnim może jednak kosztować nawet 2,6 tys. Zapotrzebowanie na ciepło odpowiada w Polsce za 71 proc. zużycia energii w mieszkalnictwie.

  Add a comment

  Czym ogrzewać dom średniej wielkości

  We współ­cze­śnie budo­wa­nym śred­niej wiel­ko­ści domu mak­sy­malne zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło to ok. 10kW. Przy takim metrażu kwo­towe róż­nice w kosz­tach ogrze­wa­nia dla róż­nych warian­tów zaczy­nają się robić zna­czące. Taki dom da się już ogrze­wać kotłem zasy­po­wym bez ruj­no­wa­nia sobie żywota, jed­nak mając w kotłowni miej­sce na kil­ku­set­p­trowy bufor cie­pła, warto tę opcję roz­wa­żyć, bo to czy­sta oszczęd­ność i wygoda.

  Add a comment

  Przydomowe magazyny energii czy net-metering?

  Jak rozwiązać problem braku korelacji pomiędzy czasem największej produkcji energii (dzień, zwłaszcza w przypadku fotowoltaiki), a jej najwyższym poborem (wieczór)?

  Add a comment

Archiwum artykułów strony głównej
?>