Podgląd

Moja strefa opinii

Obecnie, informacje w serwisie są filtrowane, zgodnie z wybranym przez Ciebie profilem.

Planergia Informacje to informacyjna część serwisu
w której zamieszczamy artykuły, raporty i analizy, porady, kompleksowy poradnik budownictwa energooszczędnego (Postaw (na) Eko-dom), Strefę opinii – autorskie materiały firm, uczelni, instytucji i ekspertów branżowych. więcej...
Planergia Technologie to miejsce, gdzie firmy technologiczne, wykonawcze czy biura architektoniczne mogą zamieszczać swoje oferty i w ten sposób docierać do osób podejmujących inwestycje. więcej...
Planergia Finanse to zespół doświadczonych konsultantów i analityków, którzy współtworząc Grupę Doradczą Altima Sp. z o.o. uczestniczyli w realizacji około 450 projektów o łącznej wartości ponad 2,5 mld zł. Dla klientów pozyskaliśmy ponad 600 mln zł. więcej...
Zaloguj się

317

Ofert dostawców technologii

61

Zapytań

53

Źródeł finansowania


Instalacje grzewcze współpracujące z pompami ciepła, które wyposażone są w pionowe gruntowe wymienniki ciepła wykorzystujące ciepło zgromadzone w środowisku gruntowo-wodnym.

Add a comment

Badania rynku przeprowadzone w połowie stycznia 2016 r. przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazały, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek sprężarkowych, elektrycznych pomp ciepła wzrósł niemal trzykrotnie.

Add a comment

Magazynowanie energii staje się powoli rzeczywistością. Nawet jeśli technologia jest wciąż niedojrzała, to już można na niej świetnie zarobić.

Add a comment

Błędy wentylacji drogo kosztują

Błędy wentylacji drogo kosztują

Pozyskaj finansowanie w ramach działania 4.3 RPO WSL

Pozyskaj finansowanie w ramach działania 4.3 RPO WSL

Mimo, że instalacja kolektorów słonecznych nie jest szczegółowo uregulowana w polskich przepisach prawnych, to według obecnego stanu prawnego należy stosować się do ogólnych przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed porażeniami prądem elektrycznym, a także zachowania bezpieczeństwa pracy i obsługi. Instalujący kolektory słoneczne (inwestor samodzielnie lub instalator) czyni to na własną odpowiedzialność.

Add a comment

W 2015 roku pobiliśmy rekord przyrostu mocy elektrowni wiatrowych i wyprzedziliśmy rządowy plan rozwoju tej technologii o trzy lata. Przed branżą wiatrową jeszcze pół roku dynamicznego rozwoju, a później co najmniej 4 niewiadome – wylicza portal WysokieNapiecie.pl.

Add a comment

Pla­cówka Sane­pidu w Ryb­niku, która do nie­dawna wście­kle kop­ciła, od kilku dni ogrze­wana jest prak­tycz­nie bez dymu. To dzięki wizy­cie ekipy “Ryb­nik bez dymu”, która pod­jęła się naprawy sytu­acji. Efekty to zaprze­sta­nie kop­ce­nia oraz znaczne oszczęd­no­ści opału.

Add a comment

O pożarach instalacji pv

O pożarach instalacji pv

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów

Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów
Jak założyć mikroelektrownię– warunki Jeśli chcesz zostać prosumentem i wytwarzać prąd na własne potrzeby, a jego nadwyżki sprzedawać do sieci, to musisz najpierw zawrzeć specjalną umowę z operatorem sieci.
Ustawa o OZE zmusza instalatorów do uzyskania certyfikatu W ostatnim czasie wiele mówi się o ustawie o OZE. Wzmożona dyskusja koncentruje się na kwestii stawek gwarantowanych i programu Prosument, a ostatnio nowelizacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki.

Właściciel mikrobiogazowni będącej mikroinstalacją, który wytwarza w swojej instalacji energię elektryczną nie jest zobligowany do założenia działalności gospodarczej.

Add a comment

Zakres badania obejmował zebranie opinii uczestników rynku o ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zostało ono przeprowadzone w dniach 14-24 grudnia 2015 r. Ankieta jest elementem realizowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej procesu monitoringu i opiniowania ustawy i przepisów wykonawczych. W badaniu wzięło udział 248 osób.

Add a comment

Ubiegły rok był półmetkiem realizacji przez Polskę zobowiązania wynikającego z dyrektywy 28/WE z 2009 roku o promocji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). GUS pod koniec grudnia 2015 roku podał, że w 2014 roku udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii wyniósł 11,45%.

Add a comment

Od czego zależy opłacalność pompy ciepła?

Od czego zależy opłacalność pompy ciepła?

Źródło ciepła a charakterystyka energetyczna budynku

Źródło ciepła a charakterystyka energetyczna budynku
Pompa ciepła do c.w.u czy instalacja solarna? Wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej odnawialnymi źródłami energii to jedna z opcji na szybkie obniżenie rachunków za ogrzewanie w ciągu roku.
Błędy w instalacjach z pompami ciepła – część I Nie ma wątpliwości, że wadliwe zaprojektowanie lub wykonanie instalacji z pompą ciepła spowoduje, że nawet najlepszej klasy pompa może pracować bardzo nieefektywnie, nie przynosząc obiecanych korzyści użytkowych.

We współ­cze­śnie budo­wa­nym śred­niej wiel­ko­ści domu mak­sy­malne zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło to ok. 10kW. Przy takim metrażu kwo­towe róż­nice w kosz­tach ogrze­wa­nia dla róż­nych warian­tów zaczy­nają się robić zna­czące. Taki dom da się już ogrze­wać kotłem zasy­po­wym bez ruj­no­wa­nia sobie żywota, jed­nak mając w kotłowni miej­sce na kil­ku­set­p­trowy bufor cie­pła, warto tę opcję roz­wa­żyć, bo to czy­sta oszczęd­ność i wygoda.

Add a comment

Jeśli nasz cykl filmowy sprowadzić do podróży, to należałoby powiedzieć, że właśnie osiągamy punkt „B”. A że tak się złożyło, że z punktu „A” wyruszyliśmy w styczniu, to podsumowanie, którego dokonujemy w ostatnim odcinku idealnie wpisuje się w końcoworoczny klimat.

Add a comment

Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego w obiektach sakralnych z pewnością nie należy do łatwych zagadnień. Wiąże się to bowiem z ogrzaniem często bardzo wysokiego, nieocieplonego budynku.

Add a comment

O pompach ciepła – fakty i mity

O pompach ciepła – fakty i mity

Czym się kierować przy wyborze kotła gazowego?

Czym się kierować przy wyborze kotła gazowego?

Monitoring systemu fotowoltaicznego

Monitoring systemu fotowoltaicznego
Jak działa Planergia Trade? Zobacz, jak działa część transakcyjna naszego portalu i co zyskujesz dzięki korzystaniu z Planergia Trade
Jak korzystać z Planergia Trade? Zobacz prezentację, która pokaże Ci, jak sprawnie poruszać się po części transakcyjnej Planergii.
Jak oszczędzać dzięki Planergii? Obejrzyj animację, która pokaże Ci, jakie korzyści uzyskasz dzięki Planergii.
Wideo

Energooszczędny dom: jak tracimy ciepło? Termowizja.

Energooszczędny dom: jak tracimy ciepło? Termowizja.

Czy Polacy są ekologiczni?

Różne metody, jeden cel: energooszczędność.

Dlaczego dom pasywny?

Kim jest prosument

Poprzedni   Następny Zobacz wszystkie filmy