Czy fotowoltaika jest opłacalna?
Przewiń do artykułu
Menu

Nie powinniśmy mieć złudzeń co do rosnących cen energii elektrycznej. Niestety, z różnych powodów jest to trend stały. Być może zastanawiasz się, jak oszczędzić na energii elektrycznej? Z pomocą może przyjść inwestycja w małą elektrownię fotowoltaiczną.

 

Zbudowanie domowej elektrowni słonecznej umożliwia produkcję energii elektrycznej, która może być wykorzystywana na własne potrzeby lub sprzedawana do sieci.

 

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej gwarantuje wiele korzyści, w tym:
•    niezależność energetyczną wobec zakładu energetycznego;
•    możliwość dostępu do energii w miejscach, gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci;
•    możliwość odsprzedaży nadwyżki energii;
•    dostęp do naturalnej, darmowej i ekologicznej energii słońca.

 

 

 

Ilość energii, którą wytwarzają panele fotowoltaiczne jest ściśle powiązana z ilością promieniowania słonecznego. Wartość tą przedstawia się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m²).

 

Poniżej przedstawiamy uśrednione dane w przeliczeniu na m² powierzchni, dotyczące ilości energii słonecznej docierającej dziennie do powierzchni Ziemi, na obszarze Polski.

tabelka30415

 

Natężenie promieniowania słonecznego. docierającego do powierzchni ziemi, zależy od wielu czynników: szerokości geograficznej, pory roku, pory dnia, wysokości słońca nad horyzontem, stanu zanieczyszczenia powietrza i usytuowania obiektów na powierzchni ziemi.

 

W Polsce średnia roczna ilość promieniowania słonecznego, padającego na płaszczyznę ziemi, wynosi około 1000 kWh/m2. Poszczególne regiony kraju są zróżnicowane pod względem natężenia promieniowania słonecznego.  

 

W uprzywilejowanej pozycji znajduje się południowa część województwa lubelskiego, w którym nasłonecznienie wynosi około 1050 kWh/m2/rok. Z kolei najsłabsze warunki nasłonecznienia, tj. poniżej 1000 kWh/m2/rok, występują na północy kraju, w centralnej części województwa śląskiego, południowej części województwa dolnośląskiego, południowej części Podkarpacia. Natomiast w centralnej Polsce nasłonecznienie waha się między 1022 kWh/m2/rok a 1048 kWh/m2/rok.

 

Decydując się na instalację fotowoltaiczną warto brać pod uwagę zróżnicowane warunki nasłonecznienia w poszczególnych regionach. Doskonałe warunki dla instalacji PV są na Lubelszczyźnie, a co za tym idzie - sprzyja to ich wysokiej efektywności. Natomiast w okolicy Katowic czy w Krakowie efektywność elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie mniejsza. Powodem tego jest, obok położenia geograficznego, także wysokie zanieczyszczenie powietrza.

 

Inwestując we własną elektrownię słoneczną zyskujemy możliwość używania wyprodukowanej energii na potrzeby własne. Jest to najprostszy sposób wykorzystania energii słonecznej. Przy obecnych cenach energii jest to oszczędność rzędu 0,5-0,6 PLN / kWh. To więc niebagatelna korzyść. Inwestor zyskuje w ten sposób więcej niż mógłby obecnie otrzymać sprzedając energię na rynku.

 

Załóżmy inwestycję w instalację PV. Średnioroczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 1000 kWh na 1 kW instalacji, co daje uzysk z 3 kW około 3000 kWh. Przyjmujemy założenie, że całą wyprodukowaną energię elektryczną zużyjemy na własne potrzeby. Ile zyskujemy rocznie na instalacji o mocy 3 kW? Kalkulacja wygląda następująco: 3000 x 0,60 zł = 1 800,00 zł.

 

13684720 l

Koszt instalacji zwróci się nam po ośmiu latach.

 

Koszt instalacji wyniesie około 21 500,00 zł brutto. Uzyskujemy dofinansowanie pokrywające 40 proc. kosztów inwestycji, co daje kwotę 8 600,00 zł, którą należy pomniejszyć o podatek dochodowy. Przyjmujemy stawkę 18 proc. Po opodatkowaniu otrzymujemy kwotę 7 052,00 zł. Ostateczny koszt inwestycji wyniesie 14 448,00 zł. W jakim czasie zwróci się instalacja? Okres zwrotu wyniesie 8 lat i 3 miesiące.

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza gwarantowane stawki odkupu energii z mikroinstalacji od stycznia 2016 r. W przypadku małej elektrowni o mocy 3 kW, stawka odkupu wyniesie 0,75 zł/kWh. Zakładamy, że cała wyprodukowana energia zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej.

 

W jakim czasie zwróci się inwestycja? Sięgamy do wcześniejszej kalkulacji i otrzymujemy 3000 x 0,75 zł = 2 250 zł. Przy koszcie instalacji wynoszącym 21 500,00 zł, okres zwrotu wyniesie 9 lat i 6 miesięcy. Nasuwa się pytanie, co będzie z podatkiem dochodowym? Jeśli zostanie naliczony, to czas zwrotu inwestycji zrówna się z okresem gwarancji na panele PV.

 

W przedstawionej powyżej analizie celowo pominąłem koszty ewentualnego kredytu
z dofinansowaniem. Celowo także nie uwzględniłem mieszanego  modelu instalacji – produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i odsprzedaż nadwyżek energii. Chodziło mi o uczynienie mojego wywodu możliwie jak najbardziej przystępnym dla czytelnika.


Piotr Galon

źróło: przydomowe-elektrownie.blogspot.com

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl