Nasz węglowy ślad
Przewiń do artykułu
Menu

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Tyle definicja. A w praktyce?

Stawianie czoła zmianom klimatycznym nie jest czymś, czemu można sprostać samodzielnie - każdy z nas musi odegrać swoją rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu na planetę. Jednym ze sposobów jest zredukowanie śladu węglowego. Jak to zrobić?

Mianem „śladu węglowego” określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia człowieka lub produktu (przedsiębiorstwa). Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna). Niemal każde nasze działanie wywołuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jego ilość zależy od ogromnej liczby czynników. Możemy więc zmniejszyć lub zwiększyć nasz ślad węglowy, dzięki codziennie dokonywanym wyborom.

Niektóre działania i decyzje w większym stopniu niż inne przyczyniają się do powstawania CO2 - np. wybór samolotu czy statku jako środka lokomocji, to, czy w naszych domach korzystamy z elektryczności produkowanej przy użyciu paliw kopalnych lub jak często jeździmy samochodami napędzanymi benzyną, lub olejem napędowym.

Według Komisji do spraw klimatycznych przeciętne gospodarstwo domowe produkuje rocznie 8 ton CO2 emitowanego do atmosfery. Na tą sumę składają się około dwie tony pochodzące z ogrzewania domu i kolejne 1,25 tony powstałe przez używanie energii elektrycznej.

Czy wiesz, że używając 100 proc. energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych, można ograniczyć pozostawiany przez nas ślad węglowy nawet o połowę? Wystarczy zmiana codziennych przyzwyczajeń i odpowiednio przemyślane decyzje, by znacząco zredukować swój ślad węglowy i przyczynić się do zmniejszenia skutków nadmiernej emisji CO2 do atmosfery.

Grafiki:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl