Okna a skuteczność termomodernizacji – studium przypadku
Przewiń do artykułu
Menu

Najbardziej efektywną termomodernizacją jest ta przeprowadzona kompleksowo. Wymiana okien na nowoczesne i szczelne odgrywa w tym procesie ważną rolę. Zapoznaj się z opisanym przez nas przypadkiem.
 


Zanim zabierzesz się jednak za robotę, musisz wykonać audyt tego, czym dysponujesz – co można i należy poprawić w izolacyjności budynku, w jakich technologiach i jakie dzięki tym zabiegom uzyskać oszczędności w zużyciu energii. Najlepiej, jak zlecisz przeprowadzenie badania termowizyjnego, lokalizującego wszystkie słabe energetycznie punkty domu.

Pamiętaj także, że współczynnik przenikania ciepła (ścian, okien, drzwi, wszelkich przegród) musi odpowiadać wymaganiom izolacyjności cieplnej według aktualnych przepisów, a więc zgodnie z załącznikiem nr 2 obwieszczenia ministra infrastruktury i rozwoju z 17 lipca 2015 r.

Przez nieszczelne, stare okna ucieka z domu od 10 do 20 proc. ciepła. Poniżej w tabeli przedstawiamy, jak wyglądają roczne straty ciepła przez okna, które w przykładowym domu zajmują powierzchnię 30 m kw.Źródło: http://www.budujemydom.pl/


W omawianym domu , który został poddany kompleksowej termomodernizacji, my zajmiemy się tylko oknami. Ich stan techniczny był bardzo zły – współczynnik przenikania ciepła oszacowano na 3,6 W/m²K. Dla lepszego zrozumienia, jak fatalny to rezultat – obecnie obowiązujący współczynnik wynosi 1,1 dla okien w ścianach pionowych i 1,5 dla okien połaciowych.

Przed termomodernizacją dom na cele grzewcze potrzebował obliczeniowo 81,06 GJ energii rocznie.

W tabeli poniżej przedstawiamy wymagania wg obecnych współczynników przenikania ciepła całego okna.


W omawianym budynku stara stolarka okienna zostały wymienione na okna Winergetic Premium Oknoplast o następujących parametrach:

 • współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,76 W/m²K
 • pakiet szybowy 4 Xglass - szyba zespolona, dwukomorowa z taflami szkła o grubości 3mm
 • szyba wykonana ze szkła hartowanego
 • ciepła ramka Warmatec ograniczająca ryzyko wystąpienia mostka termicznego i skraplania pary wodnej w najzimniejszych częściach szyby
 • 7-komorowy profil
 • głębokość zabudowy – 82 mm
 • dodatkowe uszczelnienie MD, podnoszące właściwości izolacyjne - termiczne i akustyczne konstrukcji


Przeprowadzając modernizację okien ważna jest nie tylko wysoka jakość okien, ale także sposób i warunki ich montażu, co reguluje rozporządzenie ministra infrastrukturu z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techniczych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czytamy w nich:

 • w budynku mieszkalnym przegrody zewnętrzne oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza;
 • współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m˯h˯daPa2/3)

W termomodernizowanym budynku zastosowano tzw. ciepły montaż nowych okien. Uszczelnienie połączenia ościeżnicy ze ścianą składa się z trzech warstw minimalizujących powstania mostków cieplnych, a więc:

 • warstwy wewnętrznej paroszczelnej, chroniącej przed wnikaniem wilgoci do warstwy środkowej;
 • warstwy środkowej izolującej termicznie i akustycznie, wykonanej z piany poliuretanowej;
 • warstwy zewnętrznej paroszczelnej, chroniącej przed zacinającym deszczem oraz umożliwiającej „oddychanie” warstwie środkowej – odprowadzanie wilgoci.

Stolarkę okienną zamontowano za pomocą konsol w warstwie ocieplenia budynku.
Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji udało się zmnieszyć obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej o 88,77 proc. Po modernizacji dom na cele grzewcze zużywa około 8,36 GJ energii rocznie. Przypomnimy – przed termomodernizacją było to 81,06 GJ.
Jeśli jednak zdecydujesz się tylko na wymianę okien, to musisz wiedzieć, jak sprawdzić tak sprzedawcę stolarki okiennej, jak i wykonawcę prac w twoim domu.

Każde okno, które producent ci dostarcza, powinno być opisane w następujący sposób:

 • nazwa, typ, zamierzone zastosowania
 • numer umowy
 • wymiar
 • seria produkcyjna
 • data produkcji
 • zadeklarowane parametry wyrobu
 • odporność na obciążenie wiatrem
 • wodoszczelność
 • nośność urządzeń zabezpieczających
 • właściwości akustyczne
 • przenikalność cieplna
 • przepuszczalność powietrza
 • substancje niebezpieczne
 • współczynnik przepuszczania światła
 • współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego

Wykonawca montażu - często jest to przedstawiciel producenta - powinien wylegitymować się dokumentem (certyfikatem) szkolenia w montażu okien, który zawiera numer certyfikatu oraz datę jego wystawienia.

Chcąc się przekonać o jakości przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych możesz zlecić wykonanie Blower Door Test, czyli testu szczelności powietrznej budynku, który jest dokładniejszy od badania kamerą termowizyjną.

Ewa Grochowska


Źródło:

 

FOTO: oknoplast

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl