Przygotowanie kompleksowej termomodernizacji budynku – co powinien zawierać projekt?
Przewiń do artykułu
Menu

Wszystkie budynki zbudowane w Polsce przed 1985 r. w praktyce wymagają przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji, ażeby spełniały wymogi energooszczędności, co może z kolei znacznie podnieść komfort cieplny ich mieszkańców. Obniżenie rachunków za ogrzewanie jest rzeczą oczywistą po zakończeniu inwestycji.

Dlaczego przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, czyli docieplenia wszystkich miejsc w domu, przez które ucieka ciepło, jest takie ważne? Przyjrzyjcie się stratom ciepła przez poszczególne przegrody budynku:

 • ściany zewnętrzne – 15 do 25 proc.
 • dach – 10 do 25 proc.
 • okna – 20 do 30 proc.
 • piwnice – 3 do 6 proc.
 • wentylacja – 30 do 40 proc.

Uszczelnienie wszystkich dróg ucieczki ciepła sprawi, że mieszkańcy domu będą żyli w komforcie cieplnym, płacąc przy tym znacznie niższe rachunki za ogrzewanie w porównaniu do stanu sprzed termomodernizacji.

O efektach tego procesu, na przykładzie budynku jednorodzinnego z 1982 r. pisaliśmy w artykule „Efekty kompleksowej termomodernizacji domu jednorodzinnego – studium przypadku”


Modernizuj lub wymień

Kompleksowa termomodernizacja budynku oznacza, że projekt będzie zawierał następujące prace:

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów i stropów nad piwnicami oraz podłóg na gruncie;
 • wymianę źródła ciepła (kocioł spełniający standardy ekologiczne albo podłączenie do sieci gazowej) lub/oraz instalacji c.o.;
 • wymianę lub modernizację systemu wentylacji;
 • wymianę stolarki okiennej na tę spełniającą wysokie normy szczelności (współczynnik przenikalności ciepła U).

W niektórych przypadkach inwestorzy decydują się również na wymianę instalacji wodnej na taką, która pozwala oszczędzić jej zużycie oraz na montaż systemów energii odnawianej, np. kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. Zwłaszcza instalacja źródeł OZE jest w przypadku termomodernizacji bardzo pożądana. Nie sposób jednak nie wspomnieć, że zwiększony zakres prac wiąże się z również z rosnącymi kosztami całego projektu.


Docieplenie ścian

Budynki zbudowane przed 1985 r. charakteryzuje wysoki współczynnik przenikania ciepła U. Im jest on wyższy, tym gorzej dla komfortu cieplnego mieszkańców oraz ich portfeli. W starych domach wartość U wynosi zwykle około 1 W/(m2K). Dla porównania, od 2017 r. współczynnik przenikania ciepła ścian domów może wynosić maksymalnie 0,23 W/(m2K), zaś od 2021 r. będzie to już tylko 0,20 W/(m2K).

Chcąc osiągnąć zbliżony do obowiązującego obecnie współczynnik U w starszych domach, trzeba ocieplić wszystkie przegrody nie tylko od zewnątrz, ale niejednokrotnie także od środka.

Służą temu:

 • prace usuwające mostki termiczne, poprzez które ucieka ciepło (poprzedzone termowizją w celu identyfikacji tych miejsc);
 • założenie izolacji termicznej na ściany zewnętrzne (styropian lub wełna mineralna);
 • ocieplenie stropodachu, gdy pomiędzy stropem a płytami dachowymi występuje przestrzeń, do której nie ma bezpośredniego dostępu (izolację wdmuchuje się do wnętrza);

Więcej o ocieplaniu ścian zewnętrznych przy użyciu styropiany w artykule „Styropian - niezastąpiony w ociepleniach. Jaki i do czego?”


Wymiana stolarki okiennej

O tym, ile ciepła ucieka przez okna w starszych budynkach, znowu informuje nas współczynnik U. W domach sprzed 1985 r. ma on zwykle wartość powyżej 2,6 W/(m2K), podczas gdy współczesne normy mówią o wartości nieprzekraczającej 0,9 W/(m2K).

Wymiana okien na nowe przyczynia się do znaczącej poprawy termoizolacyjności całego budynku. Parametrem informującym o szczelności okien jest współczynnik infiltracji powietrza „a”, który w nowoczesnych produktach mieści się w przedziale od 0,5 do 1,0, a dla okien wyposażonych w nawiewniki wynosi poniżej 0,3.

Przygotowując projekt termoizolacyjności, przy planowaniu okien warto pochylić się również nad ich wielkością. Może się bowiem okazać, że należy zmniejszyć wielkie przeszklenia albo częściowo je zabudowując, albo wprowadzając okiennice i żaluzje ograniczające nocne straty ciepła przez budynek.

Szerzej o oknach pisaliśmy między innymi w artykule „O co chodzi z tymi oknami?”


Wentylacja – kluczowy problem

Najwięcej ciepła ucieka z budynku na skutek wadliwej budowy lub działania jego wentylacji. Jak wspomnieliśmy, to aż 30-40 proc.!

Przygotowując kompleksową termomodernizację domu można zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej (wymiana powietrza odbywa się naturalnie przez nieszczelności, wietrzenie i kanały wentylacyjne) na rzecz tej, którą będzie można sterować.

Znakomitą rolę w podniesieniu komfortu cieplnego spełniają okna wyposażone w nawiewniki automatycznie dostosowujące wielkość przepływu powietrza oraz reagujące na wilgotność panującą w pomieszczeniu. Najlepszym natomiast rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła, kontrolująca ilość i jakość powietrza dopływającego do pomieszczeń.

Więcej na temat wentylacji mechanicznej pisaliśmy w artykułach „Wentylacja w domu energooszczędnym? Warto” oraz „Czy warto (i kiedy) stosować rekuperator?”


Błędy na etapie projektu

Projekt ocieplenia powinien zawierać nie tylko elementy związane z estetyką budynku, ale przede wszystkim analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Pozwoli to dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia.

Jeśli któryś z poniższych punktów znajduje się w dokumentacji, którą otrzymałeś od firmy przygotowującej ocieplenie twojego domu, to znaczy, że projekt został przygotowany niedbale i należy go poprawić.

 • Podajemy najczęściej występujące błędy na etapie projektu termomodernizacji:
 • ogólne nazwy materiałów, bez określenia ich rodzaju, odmiany czy koniecznych parametrów;
 • podawanie alternatywnych materiałów o różnych właściwościach;
 • brak podanej grubości jednej lub kilku warstw przegrody warstwowej;
 • brak szczegółowego opisu rodzaju warstw;
 • brak podanych wartości współczynnika U dla przegród zewnętrznych lub współczynnika E;
 • podawanie współczynnika U jedynie dla ścian zewnętrznych lub stwierdzenie, że współczynnik U odpowiada wymaganym normom bez podania jego wielkości;
 • nieuwzględnienie dodatków na mostki cieplnej;
 • brak informacji o prawidłowych rozwiązaniach technicznych miejsc o obniżonej izolacyjności cieplnej i parowej;
 • brak rysunków detali budowlanych oraz rysunków technologicznych, dotyczących miejsc szczególnie narażonych na zwiększone przepływy ciepła i pary wodnej;
 • powoływanie się na nieaktualne normy i przepisy.

O szczegółach pisaliśmy w artykule „Termomodernizacja – wystrzegaj się tych błędów!”

Ewa Grochowska

Grafiki:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl