Termomodernizacja, remont dachu, kuchni, łazienki – palące potrzeby, wielkie zaległości
Przewiń do artykułu
Menu

Mamy najnowsze dane dotyczące potrzeb modernizacyjnych właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce. Ich skala jest ogromna, a rzecz nie dotyczy tylko termomodernizacji, ale także remontów np. dachów, kuchni i łazienki. Brakuje pieniędzy i rozsądnego wsparcia finansowego, np. przystępnych kredytów.

W ramach badań zrealizowanych w 2017 r., diagnozujących stan technicznego budynków ze względu na termoizolacyjność przegród i jakość źródeł grzewczych, respondentów poproszono również o określenie potrzeb remontowych dotyczących zamieszkiwanych przez nich budynków.

Realizacja badania polegała na przedstawieniu respondentom listy typowych przedsięwzięć remontowych standardowo wykonywanych w budynkach jednorodzinnych i poproszeniu o wskazanie, czy widzą oni konieczność przeprowadzenia danej inwestycji w swoim budynku.


Większość chciałaby remontować

Zdecydowana większość badanych wskazuje na potrzebę realizacji remontów, których skalę określić należy jako znaczną. Najczęściej wymieniane potrzeby inwestycyjne związane są z modernizacją instalacji grzewczej i wymianą kotła. Zaledwie 30 pro. badanych właścicieli budynków jednorodzinnych twierdzi, że nie widzą oni potrzeby realizacji żadnych poważniejszych inwestycji.

Kolejne, najczęściej wskazywane przez badanych właścicieli budynków jednorodzinnych inwestycje, to remont dachu i ocieplenie ścian – konieczność tego typu prac była zgłaszana przez co czwartego badanego.

Obie te inwestycje nieco częściej pojawiają się wśród mieszkańców wsi. Niewątpliwie sytuację tę wyjaśnia fakt, że odsetek budynków jednorodzinnych z ocieplonymi przegrodami zewnętrznymi wyższy jest w miastach w porównaniu do wsi o kilkanaście procent (13 proc. różnicy na korzyść miasta w przypadku ścian zewnętrznych i ponad 10 proc. w przypadku stropów lub poddaszy), co związane jest z wyższymi kosztami ogrzewania w mieście i, co za tym idzie, większą opłacalnością realizacji inwestycji termomodernizacyjnych.

Co dziesiąty właściciel domu jednorodzinnego wskazuje na potrzebę wymiany drzwi zewnętrznych. Zaledwie 7 proc. wskazań przypadło na wymianę okien. Jak pokazują wyniki badań, inwestycja ta zrealizowana została już całkowicie lub częściowo w przeważającej większości budynków.

Co naturalne, rzadziej potrzeby inwestycyjne zgłaszają mieszkańcy domów najnowszych, wybudowanych po 2000 roku, choć i w tym wypadku aż co czwarty badany wskazuje, że instalacja grzewcza w jego budynku wymaga modernizacji. Najwyraźniej więc i w nowszych budynkach systemy grzewcze już są przestarzałe.

Modernizacja instalacji grzewczej wymieniana jest najczęściej jako najpilniejsza inwestycja bez względu na wiek budynku. Co interesujące, inwestycję tę za najpilniejszą znaczniej częściej skłonne są uważać osoby lepiej uposażone. Inwestycja ta znacznie częściej wymieniana jest przez mieszkańców miast, gdzie przeciętny dochód gospodarstwa domowego jest wyższy niż na terenach wiejskich.


Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?

Średnia całkowita wartość potrzeb inwestycyjnych, wśród tych osób, którzy wskazują choć jedna potrzebę, to 21 tys. zł, czyli aż 67 proc. badanych z tej grupy. Finansowy zakres realizacji najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w domach jednorodzinnych, po przeskalowaniu na ogół budynków jednorodzinnych w Polsce, oszacować można na kwotę sięgającą blisko 80 miliardów zł!


 

Przeczytaj także: Koszty budowy domu – na co wydamy najwięcej?

 


Największy udział w tej globalnej wartości mają remonty dachów oraz ocieplenie ścian budynków. Te dwie inwestycje łącznie szacowane są na ponad 50 miliardów zł.

Oczekiwany koszt inwestycji najczęściej wymienianej wśród najpilniejszych przedsięwzięć, czyli modernizacji instalacji grzewczej, to 16 miliardów zł.

Najmniej kosztowne w globalnym rankingu są wymiana drzwi zewnętrznych i wymiana okien, których koszt nieznacznie przekracza 3 miliardy zł.

Kwota 80 miliardów może być określona jako wygórowana, jeśli jednak popatrzymy na nią przez pryzmat faktu, że stanowi zaspokojenie najpilniejszych potrzeb remontowych niemal połowy mieszkańców Polski, jej wysokość uznać można za racjonalną.

Tabela przedstawiająca średnie oczekiwane koszty dla poszczególnych elementów budynku i szacunki oczekiwanego globalnego kosztu inwestycji w skali kraju:

Oczekiwany koszt działań
w budynku
Koszt jednostkowy inwestycji Oczekiwany globalny koszt inwestycji
Ocieplenie ścian budynku 26.100,00 zł 20 591 568 900,00 zł
Remont dachu + ocieplenie 29.200 zł 29 776 116 000,00 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych 4.500 zł 893 605 500,00 zł
Wymiana okien 12.800 zł 2 404 416 000,00 zł
Remont kuchni/łazienki 17.800 zł 8 502 401 400,00 zł
Modernizacja instalacji grzewczej + wymiana kotła 14.800 zł 15 965 751 600,00 zł

Razem daje to kwotę 78 133 859 400 zł.


Rośnie świadomość ludzi

Fakt, że na szczycie hierarchii potrzeb remontowych uplasowały się właśnie źródła grzewcze, może być dowodem na skuteczność działań na rzecz ochrony powietrza, zapoczątkowanych kilka lat temu przez oddolne inicjatywy obywatelskie i samorządowe.

To wówczas niska emisja została uznana za kluczowy czynnik przyczyniający się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Stała obecność tematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza i jego źródłami we wszystkich mediach, zwiększająca się aktywność samorządów w zakresie narzędzi wsparcia modernizacji źródeł grzewczych oraz wprowadzenie tego tematu w dyskurs polityczny, doprowadziły do znacznego wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie.

Tak więc sami właściciele domów jednorodzinnych, które w dużej części ogrzewane są przestarzałymi i energochłonnymi źródłami grzewczymi, coraz powszechniej zdają sobie sprawę, że instalacje grzewcze w ich budynkach wymagają modernizacji.


 

Przeczytaj także: Efekty kompleksowej termomodernizacji domu jednorodzinnego – studium przypadku

 


Na potrzebę modernizacji instalacji grzewczej nieco częściej wskazują właściciele budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w miastach - 39 proc. badanych z miast wymienia wśród potrzeb remontowych modernizację instalacji grzewczej i wymianę źródła, podczas gdy na wsiach analogiczny odsetek wynosi 32 proc.

W miastach źródła oparte na paliwach stałych z reguły nie stanowią segmentu dominującego, jak to ma miejsce na terenach wiejskich, a co za tym idzie, presja społeczna w miastach na eliminację lub modernizację tych źródeł może być większa.

Równocześnie przykład miast, wprowadzających regulacje lub zalecenia w tym względzie, wskazuje, że w bliższej lub dalszej przyszłości dotychczas wykorzystywane standardy w zakresie źródeł grzewczych będą podlegały istotnym modyfikacjom.

Ewa Grochowska

Źródło:

  • Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe. Raport z badań - publikacja Instytutu Ekonomii Środowiska – Inicjatywa Efektywna Polska, sierpień 2017, Kraków 2017.

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl