Chcesz zwiększyć efektywność energetyczną firmy? Kredyt ekologiczny jest rozwiązaniem dla Ciebie
Przewiń do artykułu
Menu

Celem kredytu ekologicznego jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. Wspierane będą projekty polegające na szeroko rozumianym zwiększeniu energooszczędności lub zmianie źródeł energii na bardziej ekologiczne.

Kredyt ekologiczny jest rozwiązaniem skierowanym do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych firm (small mid-caps oraz mid-caps). Rozwiązanie wdrażał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego, a nabór wniosków odbędzie się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Podstawowe informacje o Kredycie ekologicznym

  • Charakterystyka działania

Inwestycje wspierane w ramach Kredytu ekologicznego będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykładowe inwestycje, które będzie obejmował program:
- termomodernizacja budynków,
- instalacje OZE,
- energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
- zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
- modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

  • Ile?

Wsparcie udzielane jest w formie dofinansowania stanowiącego refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Budżet na realizację celu projektu wynosi 459 900 000,00 EUR.

Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i może sięgać nawet 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji.

  • Dodatkowe informacje

Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie wymagać pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Przed uzyskaniem dotacji należy przeprowadzić audyt energetyczny i wykazać, że planowane działania inwestycyjne przełożą się na oszczędność energii na poziomie co najmniej 30%. Prawdopodobnie będzie to warunek dostępu do naboru.

Szczegółowe założenia będą dostępne dopiero po opublikowaniu pełnej dokumentacji konkursu.

  • Terminy naboru

Wstępnie, start naboru przewidywany jest w II kwartał 2023 roku. Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego.

  • Mapa pomocy regionalnej

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych można zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw. Takie zwiększenie nie dotyczy obszaru województwa mazowieckiego, w ogóle nie objętego pomocą (obszar wskazany na mapie z intensywnością 0%).

Źródło: https://www.bgk.pl/


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

  • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
  • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
  • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

Przygotowanie tak złożonego projektu jest sporym wyzwaniem - pomimo dużego budżetu programu jedynie bardzo dobrze przygotowane projekty będą mogły liczyć na wsparcie. Nasze doświadczenie i kompetentny zespół mogą w tym pomóc!

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl