Fotowoltaika w firmie: Koszt inwestycji oraz jej finansowanie
Przewiń do artykułu
Menu

Instalacje w przedsiębiorstwach mają najczęściej znacznie wyższą moc niż domowe instalacje prosumenckie, co wynika z dużo wyższego zużycia energii elektrycznej. Mimo to większość firm na własne potrzeby buduje mikroinstalacje, a więc systemy fotowoltaiczne o mocy nie większej niż 50kWp. Z czego to wynika?

Status mikroinstalacji wiąże się z udogodnieniami takimi jak brak wymogu pozwolenia na budowę/zgłoszenia, brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej, czy też brak opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwukierunkowego.


Koszt instalacji
W konsekwencji koszt takiej instalacji będzie również niemały. Koszty jednostkowe za 1kWp są co prawda w przypadku instalacji firmowych niższe niż u odbiorców indywidualnych, jednak wynika to z ich wyższej mocy całkowitej. W przypadku instalacji o mocy ok. 45-50 kWp, koszt 1kWp wynosi ok. 2,8 – 3,3 tys. zł netto. Daje to łączny koszt na poziomie 140 – 165 tys. zł netto. Podatek VAT, tak jak w przypadku innych wydatków firmowych, oczywiście podlega odliczeniu w przypadku przedsiębiorstw będących płatnikami VATu.

Podany koszt całkowity obejmuje moduły, falowniki, ochrony przepięciowe, okablowanie i zabezpieczenia strony AC i DC, a także montaż (wraz z transportem) oraz pełną dokumentację.


 

Przeczytaj także: Fotowoltaka w firmach. Czy czeka nas dynamiczny rozwój?

 


Uzysk energetyczny i oszczędności

Oszczędności, jakie fotowoltaika wygeneruje dla firmy, zależą od ceny energii, jaką przedsiębiorca ponosi aktualnie w przeliczeniu na 1 MWh. Oszczędności będą także zależne od ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji – montaż w warunkach optymalnego nasłonecznienia pozwoli na wytworzenie ok. 1 tys. kWh z każdego 1 kWp mocy zainstalowanej, a więc maksymalnie będzie to ok. 50 tys. kWh.

Analizując potencjalne oszczędności, należy także brać pod uwagę oszczędność wynikającą z braku konieczności ponoszenia tzw. opłaty mocowej, która w założeniach ma za zadanie zabezpieczyć finanse potrzebne do rozwoju i utrzymania działalności infrastruktury energetycznej w Polsce. Wysokość tej opłaty ustala prezes URE i w 2022 roku wynosi ona dla przedsiębiorstw 0,1026 zł/kWh (wzrost z poziomu 0,0762 zł/kWh – stawka na rok 2021). Opłata mocowa naliczana jest w godzinach 7:00-22:00 w dni robocze, więc w przypadku większości przedsiębiorstw obejmie 2/3 ich czasu roboczego, a nawet więcej.

Aby obliczyć oszczędności wynikające z montażu instalacji PV, powinniśmy obliczyć także wartość wskaźnika autokonsumpcji, a więc ilość energii, która będzie zużywana na bieżąco, w momencie jej wytworzenia, podczas procesów zachodzących w firmie (produkcyjnych/usługowych). Przy instalacji dobrze dopasowanej do profilu firmy, nawet 90-100% energii generowanej przez instalację fotowoltaiczną może być zużywane od razu. W takiej sytuacji zastąpienie systemu opustów przez tzw. net-billing będzie dla przedsiębiorcy całkowicie bez znaczenia, a opłacalność inwestycji w system fotowoltaiczny będzie bardzo wysoka. Kilkuletni okres zwrotu (4-5 lat) to w wielu przypadkach bardzo realne założenie.


 

Przeczytaj także: Net billing - nowy system rozliczeń

 


Finansowanie instalacji

Idealnym rozwiązaniem byłoby pozyskanie środków na realizację instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji. Sporo takich możliwości istniało jeszcze kilka lat temu. Niestety, obecnie należy raczej liczyć się z finansowaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach niskooprocentowanej pożyczki celowej lub leasingu, niż bezzwrotnej dotacji. W niektórych przypadkach (np. w przypadku dotacji na uruchomienie innowacyjnych linii produkcyjnych czy też wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych) czasami pojawiają się możliwości finansowania fotowoltaiki w ramach dotacji, jednak nie należy spodziewać się szeroko zakrojonego wsparcia grantowego na montaż instalacji PV w firmach.

 

Grafika:

 

 

 

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl