Fotowoltaka w firmach. Czy czeka nas dynamiczny rozwój?
Przewiń do artykułu
Menu

W związku ze zmianą systemu rozliczeń w sektorze mikroinstalacji prosumenckich (do 50 kWp), która nastąpi od 1 kwietnia 2022, można przypuszczać, że nastąpi spadek zainteresowania fotowoltaiką wśród odbiorców indywidualnych. Wszystko dlatego, że wdrażany net-billing będzie znacznie mniej opłacalny niż dotychczasowy system opustów. Jak na zmiany zareagują przedsiębiorcy?

Wśród większości firm wykonawczych zajmujących się montażem instalacji fotowoltaicznych nie widać zaniepokojenia w związku ze zmianą systemu rozliczeń. Powody do optymizmu daje im coraz większy wzrost zainteresowania fotowoltaiką ze strony firm. Wzrost opłaty mocowej, rosnące ceny energii dla przedsiębiorców sięgające w niektórych przypadkach nawet kilkuset procent, a także perspektywy dalszych wzrostów cen energii w nadchodzących latach sprawiają, że nawet częściowa niezależność energetyczna uzyskiwana dzięki fotowoltaice jest kuszącą perspektywą z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Zmiana systemu rozliczeń od 1 kwietnia 2022 dotyczy oczywiście także przedsiębiorców. Ich sytuacja jest jednak nieco inna niż odbiorców indywidualnych. Podstawowa różnica tkwi w profilu zużycia energii i wysokości wskaźnika autokonsumpcji, a więc zużycia energii na potrzeby własne w momencie produkcji tejże energii.


Odbiorcy indywidualni

W przypadku odbiorców indywidualnych autokonsupmcja wynosi najczęściej około 15-20%. Pozostała część energii produkowanej w słoneczny dzień jest oddawana do sieci i zużywana wtedy, kiedy zapotrzebowanie wzrasta – nocą, w dni pochmurne lub zimą. Dlatego tak korzystny dla tej grupy był system opustów.


 

Przeczytaj także: System opustów vs net-billing - rozpisujemy różnice w formie tabeli

 


Firmy

W przedsiębiorstwach profil zużycia energii jest inny. Rozpoczęcie dnia roboczego sygnalizuje wzrost zużycia energii, a bieżące zapotrzebowanie zależy od tego, jakie procesy są w firmie prowadzone (np. firmy produkcyjne będą miały znacznie większe zużycie energii niż firmy usługowe). Nie zmienia to jednak faktu, że instalacja fotowoltaiczna właściwie dopasowana do profilu firmy będzie pracowała przy znacznie wyższym wskaźniku autokonsumpcji, niż instalacje w budynkach prywatnych. Nawet 100% energii generowanej przez instalację fotowoltaiczną może być zużywane na potrzeby własne, jeżeli instalacja nie jest przewymiarowana, a prowadzone w firmie procesy (produkcja, usługi itp.) zachodzą przez cały czas działania fotowoltaiki.


Okres zwrotu

W konsekwencji skokowy wzrost cen energii i wysoki poziom wskaźnika autokonsumpcji przekładają się na wysoką opłacalność fotowoltaiki w sektorze przedsiębiorstw. Okres zwrotu z inwestycji musi być osobno przeanalizowany w przypadku każdej z firm, gdyż w przypadku każdej z nich różne będą ceny energii, całościowe zapotrzebowanie energetyczne, a także godzinowy profilu zużycia energii. Niemniej jednak można zakładać, że nakłady inwestycyjne na zakup instalacji fotowoltaicznej zwrócą się w ciągu kilku lat (4-5 lat to w większości przypadków bardzo realne założenie).


Nie tylko finanse…

Jak wynika z badania „OZE Index - Stosunek firm do inwestycji w instalacje fotowoltaiczne” przeprowadzonego przez firmę Alians OZE razem z instytutem badawczym ARC, uniezależnienie się od rosnących cen energii elektrycznej to główny argument przemawiający za montażem fotowoltaiki przez firmy. Aż 54% z ponad 300 ankietowanych przedsiębiorstw jako główny motyw inwestycji podało uniezależnienie się od podwyżek cen prądu, 51% wskazało na ekologię, a 31% podało, że PV to darmowe źródło energii.

Poza tymi argumentami należy też wskazać pozytywny wpływ instalacji fotowoltaicznej na budowę pozytywnego i prośrodowiskowego wizerunku firmy, a także opieranie procesów operacyjnych w firmie (a przynajmniej ich części) na odnawialnych źródłach energii, co – poza ceną produktów lub usług – może być istotnym czynnikiem decyzyjnym, szczególnie wśród kontrahentów zagranicznych.

 

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl