Najczęstsze błędy we wnioskach dotacyjnych
Przewiń do artykułu
Menu

Błędy to integralna część każdej dziedziny naszego życia, więc, co oczywiste, są one obecne również we wnioskach dotacyjnych. Można, rzecz jasna, uczyć się wszystkiego na własnych błędach, co jest tyleż skuteczne, co czasochłonne i niezwykle bolesne. Znacznie lepiej więc, jeżeli możemy się uczyć na błędach popełnianych przez innych. Tego typu działanie prewencyjne jest niezwykle istotne w przypadku dotacji unijnych, gdyż zbyt duża ilość popełnionych błędów, bądź charakter niektórych błędów mocno ograniczają nasze szanse na pozyskanie wsparcia lub po prostu pozbawiają nas jakiejkolwiek nadziei gdyż nasz wniosek zostaje od razu odrzucony przez oceniających.

W przypadku wniosków dotacyjnych możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje błędów: błędy formalne, błędy merytoryczne. W przypadku tych pierwszych, nie ma specjalnej potrzeby aby rozpisywać się analizując poszczególne przypadki. Większość z nich jest na tyle oczywista, że po prostu wystarczy uważać aby tych niedociągnięć nie powielać w swoich projektach. Pamiętajmy jednak, iż należy za każdym razem uważnie przeczytać regulamin danego konkursu. Warto też pamiętać, iż większość błędów formalnych możemy skorygować na etapie poprawy formalnej wniosku.

Błędy merytoryczne dotyczą już samej treści dokumentacji aplikacyjnej w której opisujemy planowane przedsięwzięcie. Do najczęstszych niedociągnięć w tym zakresie zaliczamy następujące błędy:

 • Niska jakość opisów merytorycznych („lanie wody” i mało konkretów).
 • Niski poziom innowacyjności przedsięwzięcia lub słabe udokumentowanie tematu.
 • Brak spójności wewnętrznej wniosku (np. różne nazewnictwo).
 • Mało wyczerpujące uzasadnienie dla potrzeby poniesienia wskazanych kosztów.
 • Nieprawidłowo opisane rodzaje kosztów.
 • Braki w opisie trwałości projektu np. Kto będzie zarządzał efektami projektu? Jakie będzie źródło jego finansowania? Czy produkty zostaną komuś przekazane? itp.
 • Niewielkie przełożenie projektu na korzyści komercyjne dla firmy.
 • Niska konkurencyjność (projekt nie tworzy przewagi konkurencyjnej na rynku).
 • Zbyt ambitne plany w stosunku do możliwości finansowych (brak możliwości zagwarantowania trwałości projektu lub brak środków zapewniających jego realizację (większość projektów to refundacja wcześniej poniesionych kosztów).
 • Mało komunikatywny i zbyt specjalistyczny język.
 • Nierzetelna analiza finansowa (nierealne przychody, mocno zaniżone koszty, brak założeń do przyjętych wskaźników).

Powyższe zestawienia należałoby uzupełnić o jeszcze jeden bardzo często popełniany błąd, który jednak nie jest ani błędem formalnym, ani merytorycznym. Chodzi o niedociągnięcie organizacyjne w postaci zbyt późnego rozpoczęcia prac nad dokumentacją. Aby projekt był skuteczny, powinien być przemyślany i dobrze przygotowany. Zarówno jedno, jak i drugie wymaga czasu. Pamiętajmy więc o dobrym zaplanowaniu prac nad projektem, gdyż wtedy znacznie łatwiej będzie nam wyeliminować zarówno błędy formalne, jak i niedociągnięcia merytoryczne.


Zapraszamy do współpracy!

Planergia Sp. z o.o. to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Podstawowe fakty dotyczące zespołu konsultantów działających obecnie w ramach Planergii przedstawiają się następująco:

 • Ponad 450 projektów dla firm i samorządów w całej Polsce,
 • Wartość zrealizowanych projektów: około 1,5 mld zł,
 • Wartość pozyskanych środków: ponad 500 mln zł.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl