Termomodernizacja – wystrzegaj się tych błędów!
Przewiń do artykułu
Menu

Po sezonie grzewczym, który słono kosztował, niejeden z Was pewnie pomyślał o termomodernizacji domu. I słusznie. Ważne jednak, żebyście się do tego zabrali mądrze i uniknęli błędów. Błędy przy ocieplaniu budynku są uciążliwe do usunięcia i kosztowne. Wystrzegajcie się ich!
 

Konsekwencje błędów popełnionych przy termomodernizacji domu zwykle nie wychodzą od razu. Zauważymy je dopiero po kilku latach. Ich usunięcie przysporzy nam kłopotów i będzie kosztować. Znacznie lepiej postarać się uniknąć błędów przy ociepleniu budynku. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Brak profesjonalnego projektu termomodernizacji

Projekt ocieplenia powinien zawierać nie tylko elementy związane z estetyką budynku, ale także, a może przede wszystkim, analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Pozwoli to dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia.

Jeśli któryś z poniższych punktów znajduje się w dokumentacji, którą otrzymałeś od firmy przygotowującej ocieplenie twojego domu, to znaczy, że projekt został przygotowany niedbale i należy go poprawić.

Podajemy najczęściej występujące błędy na etapie projektu termomodernizacji:

 • ogólne nazwy materiałów, bez określenia ich rodzaju, odmiany czy koniecznych parametrów;
 • podawanie alternatywnych materiałów o różnych właściwościach;
 • brak podanej grubości jednej lub kilku warstw przegrody warstwowej;
 • brak szczegółowego opisu rodzaju warstw;
 • brak podanych wartości współczynnika U dla przegród zewnętrznych lub współczynnika E;
 • podawanie współczynnika U jedynie dla ścian zewnętrznych lub stwierdzenie, że współczynnik U odpowiada wymaganym normom bez podania jego wielkości;
 • nieuwzględnienie dodatków na mostki cieplne;
 • brak informacji o prawidłowych rozwiązaniach technicznych miejsc o obniżonej izolacyjności cieplnej i parowej;
 • brak rysunków detali budowlanych oraz rysunków technologicznych, dotyczących miejsc szczególnie narażonych na zwiększone przepływy ciepła i pary wodnej;
 • powoływanie się na nieaktualne normy i przepisy.

2. Brak zabezpieczenia ocieplanego budynku

Wykonawca powinien okleić folią wszystkie okna, co ochroni je przed zabrudzeniem. Czyszczenie tych powierzchni, jeśli takiej ochrony zabraknie, jest bardzo czasochłonne i kłopotliwe.

Rusztowanie należy osłonić siatką zabezpieczającą elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem. Pozwoli to nakładanym materiałom równomiernie wysychać.

3. Wadliwe przygotowanie podłoża do ocieplenia

Szczególnie przy ścianach starych budynków, ze słabym, odpadającym tynkiem, brudem, porostami, nalotem itp., mogą pojawić się błędy przy ocieplaniu, które sprawią nam kłopoty za kilka lat, bo może nastąpić odspojenie całej warstwy termoizolacji.

Do takich błędów należą:

 • zła ocena geometrii ścian – ich równości i odchylenia od pionu
 • pobieżne sprawdzenie podłoża, pozostawienie nalotów
 • brak zagruntowania chłonnej powierzchni tynku
 • brak zabezpieczenia powierzchni porośniętej glonami i porostami

Ściany należy wyrównać przy pomocy zapraw wyrównujących, zmyć starą powierzchnię, w trudniejszych przypadkach – zagruntować powierzchnie, a także zabezpieczyć ją preparatami grzybobójczymi.

4. Niewłaściwa kolejność prac
Najpierw nakłada się klej, a później zatapia w nim siatkę, nigdy odwrotnie. Nie wolno także rezygnować z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego, prześwitami szarego koloru kleju i nierówną powierzchnią elewacji. Po kilku latach taki tynk pęka i odpada płatami.

5. Słabe mocowanie izolacji do warstwy nośnej
Byle jakie nałożenie kleju lub jego niewłaściwe parametry mogą osłabić mocowanie warstwy izolacyjnej do warstwy nośnej. Kołki i kotwy używanie na tym etapie prac muszą być zagłębione w warstwie nośnej na minimum 5 cm.

Jakie mogą być konsekwencje błędów popełnionych na tym etapie prac termomodernizacyjnych?

 • odspojenie całej warstwy izolacji;
 • powstanie tzw. komina pomiędzy warstwą ocieplenia a ścianą, co stanowi zagrożenie pożarowe i osłabia parametry termoizolacji całego układu;
 • rozszczelnienie izolacji i powstanie mostków termicznych;
 • prowadzenie prac w wysokich temperaturach zewnętrznych może spowodować zbyt szybkie wysychanie kleju między ociepleniem a podłożem, co skutkuje wadliwym połączeniem układu. Z kolei niska temperatura lub wysoka wilgotność powoduje wydłużenie procesu wiązania lub jego zatrzymanie;
 • zamocowanie nieodpowiedniego kołka może spowodować powstanie dodatkowych mostków termicznych;
 • zamocowanie kołków w zbyt małej lub za dużej liczbie nie wzmocni układu, ale spowoduje jego osłabienie;

6. Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony
Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia.

Zalecenie osłony dotyczy szczególnie styropianu grafitowego, którego ciemna barwa powoduje, że w trakcie robót termoizolacyjnych powierzchnia tego materiału mocno się nagrzewa, co może powodować duże odkształcenia płyt podczas przyklejania.

Z tych powodów zarówno na placu budowy (składowanie), jak i podczas prac termomodernizacyjnych należy zabezpieczyć te materiały przed wpływem czynników atmosferycznych.

7. Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian
Bez użycia tej techniki styropian będzie narażony na wpływ czynników atmosferycznych, ptaków i gryzoni. Ważne jest także układanie siatki zbrojącej na 10 cm zakład na całej powierzchni ocieplanej ściany, z dodatkowym zbrojeniem diagonalnym w narożach otworów okien i drzwi, bez którego tynk w późniejszym czasie może pękać.

8. Mocowanie płyt bez tzw. mijanki
W miejscach szczelin pomiędzy płytami ocieplenia mogą powstawać mostki termiczne, jeśli nie zastosowano izolacji z dwóch warstw – z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użyciem płyt z frezowanymi krawędziami. Ewentualne nieszczelności powinny być wypełnione pianką poliuretanową.

Łączniki muszą być dopasowane do podłoża oraz grubości ocieplenia i mocowane w liczbie co najmniej 4 sztuk na każdy 1 m2 płyty. Płyty układa się na mijankę, zachowując przesunięcie min. 15 cm.

9. Wadliwe wykonanie nadproży
Nadproża powinny być osłonięte od strony zewnętrznego lica ściany tym samym materiałem, co jej pozostała powierzchnia. Jeśli jest inaczej, z powierzchni nadproża może odspajać się tynk.

10. Brak wzmocnienia stref przy krawędziach budynku
W tych miejscach działają krawędziowe obciążenia wiatrem, większe niż te występujące w środku powierzchni ściany, dlatego płyty termoizolacyjne muszą być przytwierdzane za pomocą większej liczby łączników.

11. Zbyt cienka warstwa ocieplenia
Zbyt cienka warstwa styropianu spowoduje skraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej, co nie poprawi komfortu cieplnego budynku i przełoży się na wyższe rachunki za ogrzewanie.

12. Brak przerw technologicznych podczas prac
Zbyt wysoka temperatura powoduje za szybkie wyschnięcie kleju i zatracenie jego właściwości. Trzeba więc dostosować rytm prac i przerwy technologiczne do aktualnych warunków atmosferycznych oraz etapu całego procesu termomodernizacji.

13. Użycie siatki niskiej jakości
Do warstwy zbrojącej powinno się zastosować siatkę tynkarską o właściwej gramaturze i rozmiarach oczek. Arkusze siatki w miejscach połączenia mają na siebie zachodzić tak, by zachować ciągłość warstwy zbrojącej. Poza tym ważne jest, żeby siatka była w całości zatopiona w kleju. To wszystko zapobiegnie odspajaniu się ocieplenia oraz powstawaniu dodatkowych mostków termicznych.

14. Błędy przy tynkowaniu
Na ostatnim etapie procesu termoizolacji, czyli tynkowaniu również mogą zostać popełnione błędy, takie jak nieodpowiedni dobór tynku do rodzaju izolacji, nadmiernie rozcieńczanie podkładu, brak zaplanowanych przerw technologicznych i praca w nieodpowiednich warunkach pogodowych.

Czym to może skutkować w przyszłości?

 • nadmiernym brudzeniem i szybszym porastanie elewacji glonami;
 • dyfuzją pary wodnej prowadzącą do odspojenia się tynku;
 • nierównomierną chłonnością powierzchni;
 • kiepskim efektem wizualnym – widoczne miejsca połączeń płyt izolacyjnych;
 • wysychaniem tynku cienkowarstowego zamiast jego wiązania w naturalnym procesie, szczególnie w miesiącach letnich.


Ewa Grochowska


Źródła:

 

Grafika: http://hiacynt-budowa.blogspot.com/2012/10/elewacja-ocieplenie-budynku.html

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl