Trwa nabór do działania 3.2 innowacje w MŚP
Przewiń do artykułu
Menu

Paręnaście dni temu ruszył długo wyczekiwany program wsparcia dla województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach).


Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. O dofinansowanie w konkursie mogą starać się wnioskodawcy planujący  projekty, których celem będzie  wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji:
·    technologicznej (produktowej/procesowej),
·    stosowanej co najmniej w skali  województwa
·    przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, czyli z zakresu energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie 16 listopada 2015 - 11 stycznia 2016.

 

Uwaga na wykluczenia

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia kryteria innowacyjności i wymaganym już na etapie składania wniosku  jest opinia o innowacyjności projektu, wydawana przez:


·    jednostki naukowe, t.j. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,  placówki naukowe PAN,   instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, Polska Akademia Umiejętności,
·    centra badawczo-rozwojowe,
·    stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżowe izby gospodarcze, których zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku.

 

Realizacja projektu zgodnie z opinią o innowacyjności musi być potwierdzona pisemną opinią o wdrożeniu, a taki dokument musi być dostarczony na etapie jego rozliczenia.

 

Minimalna wartość dofinansowania to 100 000,00 PLN. Maksymalną wartość dofinansowania ustalono na poziomie 2 000 000,00 PLN, a maksymalna wartość projektu to 10 000 000,00 PLN.


Wyróżnia się także maksymalny poziom dofinansowania w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Jest to:


·    45 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,
·    35 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,
przy czym minimalny wkład własny wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI musi wynosić co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych, a środki te muszą pochodzących z  własnych  zasobów finansowych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania przez  UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 proc.

Należy pamiętać, że wsparcie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące wykluczonych obszarów działalności:
·    rybołówstwa i akwakultury,
·    produkcji pierwotnej produktów rolnych,
·    działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
·    działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
·    sektora drogowego transportu towarów (próg pomocy do 100 tys. Euro),
·    sektora hutnictwa żelaza i stali,
·    górnictwa i kopalnictwa,
·    sektora budownictwa okrętowego,
·    sektora włókien syntetycznych,
·    sektora transportu,
·    sektora wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury,
·    rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

 

W toku realizacji projektu obowiązuje zasada n+2, zobowiązująca wykonawcę do zakończenia projektu w ciągu 2 lat od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt musi być realizowany w granicach województwa śląskiego.


Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogą się przyczyniać do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobom z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji na temat działania dostępnych jest na stronie internetowej RPO dla województwa śląskiego: rpo.slaskie.pl.


Baner finanse 2

 

Zbyt skomplikowane? – Pomożemy!

Jednocześnie przypominamy, że Planergia Sp. z o. o. to zespół doświadczonych ekspertów, którzy z łatwością wyjdą naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów wobec ich potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym szczególnie dofinansowań unijnych.

 

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod adresem www.dotacje.planergia.pl. Znajduje się na niej również formularz kontaktowy, który przyspieszy proces kontaktu z naszym konsultantem.

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl